رزومه داوطلبان نگارش (عمومی)
پروفایل داوطلبان نگارش مقاله برای دانشنامه ایرانی برنامه درسی
مشخصات و رزومه کلیه داوطلبان نگارش مقاله برای دانشنامه، بر اساس نظم الفبائی در این قسمت قرار گرفته است. شایان ذکر است، افرادی که اعلام آمادگی کرده و متقاضی نگارش مقاله شدند و اسامی آنها در فهرست زیر موجود نیست، می توانند رزومه خود را به ایمیل دانشنامه ایرانی برنامه درسی به آدرس Daneshnamehicsa@yahoo.com ارسال نمایند تا مشخصات آنها به همراه رزومه در این بخش قرار داده شود.

 
فهرست الفبائی داوطلبان (همراه با رزومه)
روزآمد شده در تاریخ 2/آذر/1398

 
ردیف: نام خانوادگی، نام ردیف: نام خانوادگی، نام
           آرمند، محمد 

          ابراهیم پور کومله، سمیرا

          احمدی فر، رسول

          آقاصالح، روح اله 

         اسکندری پور، شهرام

          آل حسینی، فرشته 

          احمدی، آمنه 

          ادیب، یوسف 

        اسدیان عباس بلاغی، سیروس 

         امام جمعه، سید محمدرضا

        امین مظفری، فاروق 

         اوحدی، محمود 

             ایزدی، صمد 

        باقری، خسرو 

        بنی عامریان، مریم

       بامدادی، جلال 

       بدریان، عابد

       براتعلی، مریم 

         برخورداری، رمضان 

         بنی سی، پری ناز 

         بیگدلی، شعله 

         تورانی، حیدر 

        جوادی پور، محمد 

          حاتمی، جواد 

         حسنی، محمد 
 حسینقلی زاده رضوان
          حسینی بیدخت، محسن 

          حسینی خواه، علی 

        حسینی لرگانی، سیده مریم 

         حیدری عبدی، احمد 

        خاقانی زاده، مرتضی

       خاکباز، عظیمه السادات 

        خراسانی، اباصلت 

       خسروی بابادی، علی اکبر 

        خطیب زنجانی، نازیلا 

       خوش خلق، ایرج 

      دادرس، محمد 

     دانای طوسی، مریم 

      دوران، بهناز

      دژگاهی، صغری 

       رسولی، آتوسا 

      رضائی، منیره 

     رضائیان ابرقوئی، علی 

     رضوی، سید عباس 

      رضایی، مانی

       روستایی، مهر انگیز

       زرافشان، علی 

      زمانی، بی بی عشرت 

      ساکی، رضا 

      سجادی، سید مهدی 

      سراجی، فرهاد 

       سلطانی، اصغر 

      سلیمی، جمال 

      سبزه، بطول

 شمشیری، بابک 

 صادقی، علیرضا 

 صالحی عمران، ابراهیم 

 صفایی موحد، سعید 

 صفری، یحیی 

 صمدی، پروین 

 ضرابیان، فروزان 

ضرغامی، سعید 

 طهماسب زاده شیخلار، داود 

 عابدینی بلترک، میمنت 

 عطاران، عاطفه

 عراقیه، علیرضا 

 عزیزی، نعمت الله 

 عسگری، محبوبه 

 عصاره، علیرضا 

 علوی مقدم، سید بهنام 

 علی عسگری، مجید 

 عنانی سراب، محمدرضا 

 عنایتی، ترانه 

 غلام آزاد، سهیلا 

 غلامی، خلیل 

 فاضلی، احمدرضا 

فضلی، رخساره

 فتحی واجارگاه، کورش 

 فراستخواه، مقصود 

 فرج الهی، مهران 

 فلاحی، ویدا 

 قاسم پور مقدم، حسین 

 قائدی، یحیی 

 قربان دردی نژاد، فرهاد 

قاسمی، مریم

 قریب، گیتی 

قلتاش عباش 

 کرامتی، انسی 

 کرمی، مرتضی 

کشتی آرای، نرگس 

 کیان، مرجان 

کوه کن، محمود رضا

 کیان، مریم 

کاظمی، سید سجاد 

کاکیا، لیدا

 گلزاری، زینب 

 لطفی پور، شهناز 

 محسن پور، بهرام 

 محمدی، سحر 

 محمدی، مهدی 

 محمودی، رضا 

 محمودی، فیروز 

 معصومی، داوود 

مذبوحی، سعید

 معینی کیا، مهدی 

 مفیدی، فرخنده 

 ملکی، حسن 

 منصوریان، یزدان 

 مهرمحمدی، محمود 1 

 مهرمحمدی، محمود 2 

 موحدی، مرضیه 

 موسوی، سید روح الله 

 موسی پور، نعمت الله 

 مومنی مهموئی، حسین 

مختاریان، فرانک

 نامی، شمسی 

 نمکی، فاطمه 

 نوری، علی

 نیک نام، زهرا 

نظرزاده زارع، محسن

 هدایت پناه، احمد

 ودادهیر، ابوعلی 

 یادگارزاده، غلامرضا 

 
هاشمی سید احمد