واژه‌نامه دانشنامه ايراني برنامه درسي

واژه‌نامه دانشنامه برنامه درسي

همراه با معادل­هاي پيشنهادي

(ويراست نهائي)

هدف: تعيين تکليف براي معادل‌هاي فارسي واژه‌هاي پر بسامد حوزه برنامه درسي است که احتمال مي رود نويسندگان متعددي با اين واژه‌ها سروکار داشته و از معادل‌هاي مختلف استفاده نمايند. با رجوع به اين فهرست توسط نويسندگان مقالات، يکنواختي لازم در کاربرد معادل‌هاي فارسي در دانشنامه بوجود خواهد آمد. اين واژه‌نامه را به دو صورت مقوله‌اي و الفبايي مي توانيد از اينجا دريافت نماييد.