بارگذاری ده مقاله دانشنامه ای از محور تاریخ به سرگروهی جناب آقای دکتر علی حسینی خواه

تاريخ:هشتم آذر 1393 ساعت 00:00   |   کد : 10748   |   مشاهده: 1663
 
 با لطف و تلاش سرگروه و نویسندگان محترم محور 10: تاریخ، جناب آقای دکتر حسینی خواه   10 مقاله دانشنامه ای با عناوین:  


10-3-7- نهضت بازگشت به پایه­ ها (دکتر فريدون شريفيان)

10-3-6- نهضت نومفهوم گرائی (دکتر مصطفی قادری)

10-5-1-5- سیر تحول منابع مکتوب- دهه چهارم قرن 20 (39-1930) (دکتر جمال سلیمی)

10-6-3-(آثار ماندگار: کتاب فرانکلین بابیت) (دکتر فریدون شریفیان)

10-6-5-آثار ماندگار: دموکراسی و تعلیم و تربیت (اثر جان دیوئی) (سمیه رام)

10-6-8-آثار ماندگار: ایدئولوژی و برنامه درسی (اثر مایکل اپل)(دکتر رمضان برخورداری)

10-6-9-آثار ماندگار: مکاني به نام مدرسه (اثر جان گودلد) (دکتر علي نوري)

 

10-6-11-آثار ماندگار: اهداف تعلیم و تربیت (اثر آلفرد نورث وایتهد)(محمود تلخابی)

12-10-6-معرفی کتاب آموزش ستمدیدگان: اثر ماندگار پائولو فریره (فاطمه زهرا احمدی) 

 5-1-7-10-رخدادهای اثرگذار- دهه چهارم قرن 20- (39-1930) (دکتر جمال سلیمی)

بارگذاری شد. 


دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده  (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.  

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه (daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.http://daneshnamehicsa.ir/news//10748
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان