اخبار دانشنامه HyperLink
كاربر گرامي،
با تشكر از مراجعه شما به سايت، اعلام آمادگي براي نگارش مقاله مستلزم انجام مراحل زير است:

1. انتخاب مدخل مورد نظر (از میان مدخل های دانشنامه: لینک افقی محورهای دانشنامه)
2. ارسال مشخصات مدخل انتخاب شده به همراه رزومه به ایمیل دانشنامه (daneshnamehicsa@yahoo.com) و ایمیل سرگروه (موجود در: لینک افقی محورهای دانشنامه)

شايان ذكر اينكه اعلام آمادگي براي نگارش مدخل محدوديت ندارد. ليكن تعداد مدخلهايي كه نگارش آن به يك نفر واگذار مي شود براساس بند 3 ضوابط ناظر بر فرايند توليد دانشنامه ايراني برنامه درسي تعيين مي شود. علاوه بر اين سقف سفارش نگارش مقاله به طور همزمان به نويسنده 5 مقاله تعيين شده است.


پنج شنبه 22 آذر 1397
13 Dec 2018
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  |
 
CMS by:NOICT