محور 12: برنامه درسي سطوح تحصيلي

محور 12: برتامه درسی سطوح تحصیلی

2-2-2-1-12- توصیف برنامه درسی شاخه نظری در ایران(دکتر محمد جوادی پور)

3-1-1-12: توصیف برنامه درسی آموزش پیش دبستانی در جهان همراه با سیر تحول و چالشها (فریبرز محمدی فارسانی)

1-2-1-12- توصيف برنامه درسي آموزش دبستاني در جهان همراه با سير تحول و چالش‌ها (دکتر مرضیه دهقانی)

2-2-2-2-12- توصیف برنامه درسی شاخه فنی و حرفه ­ای در ایران همراه با سیر تحول و چالش­ها (مریم بنی عامریان)


2-3-2-2-12-توصیف برنامه درسی شاخه کاردانش در ایران همراه با سیر تحول و چالشها (دکتر مهدی شریعت زاده)

 12-3-1-2- مفهوم شناسي برنامه درسی آموزش عالی( دکتر غلامرضا یادگارزاده)

 

12-3-4-5- الگوهای طراحي وارونه در آموزش عالی (دکتر محمود مهرمحمدی)

 12-3-1-6-مفهوم شناسی میان رشته ای آموزش عالی

(دکتر محمود مهرمحمدی)

3-2-3-12- برنامه درسی مجازی آموزش عالی
(دکتر فرهاد سراجی)

5-4-3-12- الگوهای طراحی مسئله محور (دکتر فیروز محمودی)

1-2-4-12: تخصص گرایی در حوزه علمیه (دکتر مصطفی رفسنجانی مقدم)

2-2-4-12- روشهای تدریس در برنامه درسی حوزه علمیه (دکتر مصطفی رفسنجانی مقدم)

12-4-1-3- تمرکز و عدم تمرکز در حوزه‌هاي علميه(حلیمه شیخ علیشاهی)

12-1-1-1- مبانی نظری آموزش دبستان(دکتر سعید صفایی موحد)

12-3-1-1- الگوها و مراحل تدوین و تولید برنامه‌ درسی درآموزش عالی(دکتر غلامرضا یادگارزاده)
12-3-2-1- برنامه درسی بی حاصل(مریم حسینی لرگانی)