ابلاغ نگارش مدخل" ٣-٢- نهادهای بالا دستی موثر بر سیاستگذار برنامه درسی در کشور" از محور ٣: سیاستگذاری و تصمیم گیری برای دکتر محمد جوادی پور صادر شد( 12/ اردیبهشت/1400).

تاريخ:دوازدهم ارديبهشت 1400 ساعت 12:27   |   کد : 201022   |   مشاهده: 1871

http://daneshnamehicsa.ir/News/1/201022
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان