ابلاغ نگارش سه مدخل" 21-1-1-16- انجمن آموزش و برنامه درسی امریکا"، " 22-2-1-10- مجله برنامه درسی و آموزش" و " 22-1-1-2- انجمن بین المللی توسعه مطالعات برنامه درسی" از محور 22: نهادها و نشریات برای دکتر سارا ابراهیمی صادر شد.

تاريخ:ششم ارديبهشت 1400 ساعت 13:31   |   کد : 201020   |   مشاهده: 2156

http://daneshnamehicsa.ir/News/1/201020
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان