مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" برنامه درسی بی حاصل" از محور 12: برنامه درسی سطوح تحصیلی در بخش انتشار الکترونیکی منتشر شد.

تاريخ:بيست و پنجم تير 1398 ساعت 00:00   |   کد : 120911   |   مشاهده: 192
 
 مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" برنامه درسی بی حاصل" به نویسندگی خانم دکتر مریم حسینی لرگانی  از محور 12: برنامه درسی سطوح تحصیلی  و به سرگروهی خانم دکتر عظیمه خاکباز در بخش انتشار الکترونیکی منتشر شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايلارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/News//120911
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان