مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" 4-1-1- معنا و مفهوم طراحی برنامه درسی و منابع اطلاعات" در محور 4: طراحی برنامه درسی در بخش انتشار الکترونیکی منتشر شد.

تاريخ:سوم تير 1398 ساعت 00:00   |   کد : 120903   |   مشاهده: 168
 
 مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" 4-1-1- معنا و مفهوم طراحی برنامه درسی و منابع اطلاعات" به نویسندگی خانم دکتر طاهره ظفری پور و خانم دکتر محبوبه عارفی در محور 4: طراحی برنامه درسی و به سرگروهی آقای دکتر مرتضی کرمی در بخش انتشار الکترونیکی منتشر شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايلارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/News//120903
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان