مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" بیانیه ها و توصیه نامه های مرتبط با فجایع و بلایای طبیعی" در محور 21: اسناد بین المللی در بخش انتشار الکترونیکی منتشر شد.

تاريخ:اول تير 1398 ساعت 00:00   |   کد : 120902   |   مشاهده: 192
 
 مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" بیانیه ها و توصیه نامه های مرتبط با  فجایع و بلایای طبیعی" به نویسندگی آقای دکتر محمد شبیری و خانم دکتر مهدیه رضایی  در محور 21: اسناد بین المللی و به سرگروهی خانم دکتر مرجان کیان در بخش انتشار الکترونیکی منتشر شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايلارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.


http://daneshnamehicsa.ir/News//120902
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان