مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" هارولد راگ" در محور 20: مشاهیر در بخش انتشار الکترونیکی منتشر شد.

تاريخ:هجدهم خرداد 1398 ساعت 00:00   |   کد : 120898   |   مشاهده: 257
 
 مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" هارولد راگ" به نویسندگی خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی در محور 20: مشاهیر و به سرگروهی آقای دکتر مجید علی عسگری در بخش انتشار الکترونیکی منتشر شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/News//120898
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان