مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" تحلیل جنسیتی و پداگوژی فمینیستی برنامه درسی" در محور 8: نظریه و دیدگاه ها در بخش انتشار الکترونیکی منتشر شد.

تاريخ:سيزدهم خرداد 1398 ساعت 00:00   |   کد : 120897   |   مشاهده: 212
 
 مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" تحلیل جنسیتی و پداگوژی فمینیستی برنامه درسی" به نویسندگی خانم دکتر نرگس کشتی آرای در محور 8: نظریه و دیدگاه ها و به سرگروهی آقای دکتر صمد ایزدی در بخش انتشار الکترونیکی منتشر شد. 

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/News//120897
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان