مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" محتوای الکترونیکی" در محور17: برنامه درسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش انتشار الکترونیکی دانشنامه ایرانی برنامه درسی انتشار یافت.

تاريخ:هفدهم ارديبهشت 1398 ساعت 00:00   |   کد : 120893   |   مشاهده: 321
 
 مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" محتوای الکترونیکی"  به نویسندگی آقای دکتر فرهاد سراجی در محور17: برنامه درسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و به سرگروهی آقای دکتر محمد عطاران در بخش انتشار الکترونیکی دانشنامه ایرانی برنامه درسی انتشار یافت.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.
 

http://daneshnamehicsa.ir/News//120893
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان