مقاله دانشنامه ای با عنوان" زندگی در کلاس درس" در محور 9: پژوهش در بخش انتشار الکترونیکی بارگذاری شد.

تاريخ:نوزدهم اسفند 1397 ساعت 00:00   |   کد : 110887   |   مشاهده: 421
 
 مقاله دانشنامه ای با عنوان" زندگی در کلاس درس"  به نویسندگی سرکار خانم دکتر انسی کرامتی در محور 9: پژوهش و به سرگروهی سرکار خانم دکتر نرگس کشتی آرای در بخش انتشار الکترونیکی بارگذاری شد.
دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايلارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/News//110887
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان