مقاله دانشنامه ای با عنوان توصیف برنامه درسی شاخه کاردانش در ایران همراه با سیر تحول و چالشها به نگارش جناب آقای دکتر مهدی شریعت زاده بارگذاری شد.

تاريخ:ششم آبان 1396 ساعت 00:00   |   کد : 100807   |   مشاهده: 1819
 
  مقاله با عنوان «توصيف برنامه درسي شاخه کاردانش در ایران همراه با سير تحول و چالش‌ها» به نگارش جناب آقای دکتر مهدی شریعت زاده از محور سطوح تحصیلی (زیر محور پیش دبستان، دبستان و متوسطه) بارگذاری شد.

 دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه(daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد. 

http://daneshnamehicsa.ir/News//100807
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان