مشاركت در داوري مقالات دانشنامه:

هدف مديريت دانشنامه ايراني برنامه درسي از تعبيه اين بخش در سايت، فراهم كردن زمينه مشاركت عمومي صاحبنظران و متخصصان  در توليد محتواي دانشنامه است. سرگروه هاي محترم دانشنامه كه مسئوليت توليد محتوا در محور هاي مختلف را برعهده دارند مايلند از نظرات اصلاحي و تكميلي جمع بيشتري از افراد ذيصلاح در فرايند تائيد مقالات برخوردار شوند.اين مشاركت قطعا به غناي محتواي توليد شده خواهد افزود.

براي مشاركت، لطفاً پس از انتخاب مدخل يا مدخل هائي كه مايليد متن كامل مقاله آن (ويراست در دست بررسي) در اختيارتان قرار گيرد مراتب را به سرگروه مربوطه اعلام فرمائيد. چنانچه در ارسال اين پيام براي سرگروه به سوابق تخصصي مرتبط با موضوع خود نيز اشاره نمائيد بسيار مناسب خواهد بود.

1)مفهوم و قلمرو  : سرگروه محترم جناب آقای دکتر موسی پور

2)مباني   : سرگروه محترم جناب آقای دکتر  ملکی

3)سياستگذاري و تصميم گيري: سرگروه محترم جناب آقای دکتر فراستخواه

4)طراحي:  سرگروه محترم جناب آقای دکترمهرمحمدی

5)تدوين و توليد :سرگروه محترم جناب آقای دکتر   ملکی

6)اجرا :سرگروه محترم جناب آقای دکتر   و سرگروه محترم جناب آقای دکتر مهرمحمدی

7)ارزشيابي :سرگروه محترم جناب آقای دکتر کیامنش

8)نظريه ها و ديدگاه ها :سرگروه محترم جناب آقای دکتر مهرمحمدی و  سرگروه محترم جناب آقای دکتر صمد ایزدی

9)پژوهش :سرگروه محترم جناب آقای دکتر موسی پور

10)تاريخ :سرگروه محترم سرکار خانم دکتر گویا

11)انواع و سطوح برنامه درسي : سرگروه محترم جناب آقای دکتر ملکی

12) برنامه درسي سطوح تحصيلي: سرگروه محترم جناب آقای دکتر  حکیم زاده، سرگروه محترم جناب آقای دکتر فتحی واجارگاه، سرگروه محترم جناب آقای دکتر قندیلی

13)برنامه درسي و حوزه هاي محتوايي: سرگروه محترم جناب آقای دکتر امانی طهراانی

14) برنامه درسي گروه هاي خاص :سرگروه محترم جناب آقای دکتر  پوشنه ، سرگروه محترم جناب آقای دکتر آقازاده

15)تربيت معلم :سرگروه محترم جناب آقای دکتر احمدی

16)چالشهاي معاصر :سرگروه محترم جناب آقای دکتر فتحی واجارگاه

 17) برنامه درسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات :سرگروه محترم جناب آقای دکتر عطاران

18)تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي: سرگروه محترم سرکار خانم دکتر گویا

19)نظام ها (کشورها) :سرگروه محترم جناب آقای دکتر محسن پور

20)مشاهير :سرگروه محترم جناب آقای دکتر علی عسگری

21)اسناد بين المللي :سرگروه محترم سرکارخانم دکتر بازرگان

22) نهادها و نشريات: سرگروه محترم جناب آقای دکتر مهرمحمدی

 

 

ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  |
 
CMS by:NOICT