مركز منابع و مدارك علمي

 1. منابع عمومیقابل توجه نویسندگان دانشنامه: منابع موجود در سایت عمدتاً درحد اطلاعات اولیه کتاب (مشخصات کتابشناسی، فهرست مطالب، مقدمه) تعبیه شده است و نويسندگان مقالات دانشنامه برنامه­ درسي جهت دسترسي به متن کامل منابع معرفي شده در مرکز منابع علمي، مي­توانند از طريق ايميل با سرگروه یا دستيار سرگروه مربوطه تماس برقرار کرده و منبع يا منابع مورد نياز خود را درخواست نمایند.

قابل توجه مراجعه ­کنندگان غیرنویسنده: دانشنامه ایرانی برنامه درسی نسبت به ارائه خدمات (در اختیار قرار دادن متن کامل منابع معرفی شده در سایت) به متقاضیانی که نویسنده مقالات دانشنامه نیستند، تعهدی ندارد
.