پيشنهاد مدخل جديد

تاريخ:هشتم بهمن 1389 ساعت 00:00   |   کد : 96   |   مشاهده: 3234

دبيرخانه دانشنامه ايراني برنامه درسي مشتاقانه از پيشنهاد مدخل جديد براي كليه محورهاي دانشنامه استقبال مي كند.لطفاً پيشنهادات خود را در بخش نظرات نوشته و ارسال نمائيد. نظرات در شوراي علمي دانشنامه بررسي و نتيجه آن به شما منعكس خواهد شد.
شايان ذكر اينكه طرح و بررسي مدخل پيشنهادي در شوراي علمي دانشنامه منوط به رعايت شرايط زير مي باشد:
1- تعيين محور (زير محور)مدخل پيشنهادي
2- ارائه رزومه مرتبط پيشنهد دهنده در باره مدخل پيشنهادي
3-ارائه توضيح حدود صد كلمه در ارتباط با مدخل پيشنهادي و ضرورت وجودي آن


شايان ذكر اينكه نتيجه بررسي مدخل پيشنهادي در همين بخش از سايت قرار داده خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/news//96
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
محمد عطاران
 
تاريخ: نهم بهمن 1390 ساعت 00:00
 
توضيحات: دو مدخل مدرسه مجازی و مدرسه هوشمند پیشنهاد می گردد. مدرسه مجازی به جای کلاس مجازی. چون این موضوع از سال 1997 در آمریکا به صورت جدی مطرح شده است و تا سال 2011 پنجاه ایالت آمریکا , مدارس مجازی را به رسمیت شناخته اند. در ایران هم این بحث در آموزش و پرورش از طرف معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی مطرح شد و درسی با عنوان مدرسه مجازی, برای معلمان ارائه شد. مدرسه هوشمند نیز از سال 1383 در ایران به صورت آزمایشی اجرا شد و اکنون در سیاست های جدید وزارت آموزش و پرورش از سال گذشته توسعه سراسری آن مورد اهتمام قرار گرفته است
qqqq

علی حسینی خواه
 
تاريخ: بيست و چهارم بهمن 1390 ساعت 00:00
 
توضيحات: مدخل پیشنهادی: شهود و برنامه درسی شهود جزو حوزه های مغفول برنامه درسی است که توسط تعدادی از متخصصان برجسته تعلیم و تربیت همچون نل نادینگز، جروم برونر، آرتور فوشی، جان میلر، الیوت آیزنر به پتانسیل و الزامات آن برای برنامه درسی اشاره شده است. رویکرد شهودی به برنامه درسی می تواند در مقابل رویکرد عقل گرائی مطرح شود و از این رو می تواند به عنوان نوعی دیدگاه برنامه درسی مطرح شود. همچنین، شهودگرائی به جهت مغفول و ناشناخته ماندن و در عین حال مفید و ضروری بودن می تواند در کنار مدخل هائی چون معنویت گرائی، به عنوان یکی از چالش های معاصر برنامه درسی تلقی شود. با تشکر
qqqq

رحمت اله خسروی
 
تاريخ: بيست و سوم خرداد 1391 ساعت 00:00
 
توضيحات: مدخل پیشنهادی: استاندارد ها در برنامه درسی. اهمیت تدوین استانداردهای برنامه ی درسی به حدی است که در برخی از کشورها، عمده مباحث مطرح شده در «سند ملی»، به این امر مهم اختصاص دارد. برخلاف این تصور که استاندارد سازی فقط در نظام آموزشی متمرکز قابل پیاده شدن است، باید گفت تأثیر این استانداردها در نظام آموزشی غیر متمرکز غیر قابل انکار است. وجود استاندارد سازی نباید محتوای درسی یکسان و روش های آموزشی مشابه را به ذهن متبادر سازد. هر منطقه یا استان می تواند، بر اساس استانداردهای ملی و با حفظ و رعایت آن، خود رأساً به تهیه ی محتوا بر اساس ویژگی های محلی بپردازد. برای رفع معضل مغایرت مقوله ی «عدم تمرکز» با مسئله ی «وحدت ملی» تهیه و تدوین استانداردهای برنامه ی درسی راهکاری است که در پرتو آن، می توان امکان واگذاری اختیارات و اعتبارات به مناطق گوناگون را فراهم آورد و در عین حال، وحدت و انسجام ملی را نیز حفظ کرد. زیرا مناطق می توانند بر اساس رهنمودهای کلی و استانداردهای تعیین شده، به امر برنامه ریزی منطقه ای بپردازند. این استانداردها شامل استانداردهای عملکردی(یاددهنده گان، یادگیرندگان)، محتوایی(عناصر برنامه درسی در مقاطع مختلف)،و استانداردهای تربیت حرفه ای(مثلا تربیت معلم) می باشد.
qqqq