مركز منابع و مدارك علمي دانشنامه ايراني برنامه درسي

تاريخ:بيست و هفتم دی 1389 ساعت 00:00   |   کد : 93   |   مشاهده: 3547

دبيرخانه دانشنامه ايراني برنامه درسي با هدف معرفي منابع روزآمد علمي به محققان حوزه برنامه درسي، مبادرت به راه اندازي بخش مركز منابع علمي در سايت دانشنامه نموده است. از كليه صاحبنظران و متخصصان برنامه درسي دعوت مي شود با معرفي منابع در دسترس خود، به غني تر شدن اين مركز كمك نمايند.

http://daneshnamehicsa.ir/news//93
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان