تصميمات مربوط به زيرمحورها و مدخلهاي دانشنامه براساس نياز يا عدم‌نياز به ساختار متني مقاله و نوع مقاله(كوتاه يا بلند)

تاريخ:پانزدهم دی 1389 ساعت 00:00   |   کد : 84   |   مشاهده: 3388
 براساس مصوبات جلسات كارگروه در تاريخهاي12/8/89، 19/8/89 و 24/8/89 تصميمات اتخاذ شده درباره محورهاي بيست و دو گانه دانشنامه به شرح جدول پيوست است. شايان ذكر است كه اين تصميمات نهايي نبوده و قابليت اصلاح دارد. لذا دبيرخانه دانشنامه از نظرات و پيشنهادات سازنده استقبال مي‌كند

تصميمات


فايل PDF راهنما را از اينجا دريافت نماييد.http://daneshnamehicsa.ir/news//84
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان