فراخوان نگارش مقاله براي دانشنامه ايراني برنامه درسي

تاريخ:پانزدهم دی 1389 ساعت 00:00   |   کد : 82   |   مشاهده: 4997

  

فراخوان نگارش مقاله
 براي دانشنامه ايراني برنامه­درسي
زمان اعلام:  16/ 9/1389
مهلت پاسخگوئي: 2 ماه تا  16/ 11/89
محقق گرامي
احتراماً، براساس راهنماي ضوابط ناظر به فرايند توليد محتواي دانشنامه ايراني برنامه­درسي (بند1-2) مصوب جلسه مورخ 2/4/1389 شوراي علمي دانشنامه، بدينوسيله از جنابعالي تقاضا مي­شود چنانچه آمادگي نگارش مقاله براي دانشنامه ايراني برنامه درسي داريد، مراتب را با ارسال يک نسخه از سوابق علمي (CV) خود و تکميل برگه اعلام همکاري، ضمن رعايت مهلت ياد شده در بالا و از طريق ايميل دانشنامه (farakhan@daneshnamehicsa.ir) به دبيرخانه دانشنامه برنامه­درسي اعلام نماييد تا پس از بررسي پاسخ هاي واصله، نتيجه اعلام شود.
خواهشمند است پيش از اعلام‌نظر، ضوابط ناظر به فرايند توليد محتواي دانشنامه و راهنماي نگارش مدخل را به دقت مطالعه نماييد. شايان ذكر اينكه براي مدخلهايي كه در ساختار موضوعي با رنگ سبز مشخص شده‌اند، قبلاً تعيين تكليف شده است.
 
 
با تقديم احترام مجدد
دکتر محمود مهرمحمدي
رئيس شوراي علمي دانشنامه ايراني برنامه­درسي
 

 

 

http://daneshnamehicsa.ir/news//82
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان