- لینک انتشار الکترونیکی مقالات فعال شد (جدید)

تاريخ:بيست و سوم ارديبهشت 1391 ساعت 00:00   |   کد : 620   |   مشاهده: 3170
            
لینک انتشار الکترونیکی مقالات دانشنامه فعال شد.

 
احتراماً به اطلاع می رساند:

متن کامل مقالات نهائی شده در لینک "انتشار الکترونیکی مقالات" قرار گرفته است. شایان ذکر است، متن کامل مقالات پس از داوری نهائی به صورت الکترونیکی و به تدریج انتشار خواهد یافت.
 

http://daneshnamehicsa.ir/news//620
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان