بارگذاری مقاله با عنوان " الگوی ارزشیابی مبتنی بر مصرف کننده" از محور ارزشیابی به نگارش جناب آقای دکتر محمد عسگری

تاريخ:چهاردهم اسفند 1394 ساعت 00:00   |   کد : 60783   |   مشاهده: 2003

مقاله دانشنامه ای با عنوان   الگوی ارزشیابی  مبتنی بر مصرف کننده  به نگارش جناب آقای دکتر محمد عسگری از محور ارزشیابی برنامه درسی به سرگروهی جناب آقای دکتر علی نوری در سایت دانشنامه بارگذاری شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/news//60783
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان