بارگذاری 6 مقاله از محور تاریخ به سرگروهی جناب آقای دکتر حسینی خواه

تاريخ:چهاردهم اسفند 1394 ساعت 00:00   |   کد : 60782   |   مشاهده: 2258

با همت و تلاش سرگروه محترم و نویسندگان عزیز 6 مقاله دیگر به مقالات نهایی شده دانشنامه اضافه شد:

10-3-1-نهضت پیشرفت گرائی (دکتر مرجان کیان)

 10-3-5-نهضت حرفه گرائی (دکتر سعید صفایی موحد)

10-5-1-4-سیر تحول منابع- دهه سوم قرن 20 (دکتر فاطمه پرسته)

10-6-4-آثار ماندگار: کتاب هیلدا تابا (دکتر سعید صفایی موحد)

10-7-1-3-رخدادهای اثرگذار- دهه دوم قرن 20 (دکتر سیمین بازرگان)

10-7-1-9-رخدادهای اثرگذار- دهه هشتم قرن 20 (دکتر سعید مذبوحی)

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

 

 

http://daneshnamehicsa.ir/news//60782
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان