بارگذاری دو مقاله دانشنامه ای از محور ارزشیابی به سرگروهی جناب آقای دکتر نوری

تاريخ:بيست و چهارم خرداد 1394 ساعت 00:00   |   کد : 20769   |   مشاهده: 1743
 

مقاله های دانشنامه ای با عنوان "ارزشیابی تکوینی" به نگارش جناب آقای دکتر عسکری و مقاله با عنوان الگوها و روش­های سنجش و اندازه­گیری در برنامه درسی به نگارش جناب آقای دکتر ایزانلو در سایت دانشنامه بارگذاری شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد. 

http://daneshnamehicsa.ir/news//20769
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان