تاريخ:دوازدهم ارديبهشت 1394 ساعت 00:00   |   کد : 20758   |   مشاهده: 1143
نیمکت های چوبی
 بیشتر از درختان میوه می دهند،
اگر ریشه در  «وجود معلم» داشته باشند

 

 
 

http://daneshnamehicsa.ir/news//20758
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان