بارگذاری دو مقاله در محور ارزشیابی برنامه درسی به سرگروهی جناب آقای دکتر نوری

تاريخ:دوازدهم ارديبهشت 1394 ساعت 00:00   |   کد : 20757   |   مشاهده: 1299
 

مقاله دانشنامه ای با عنوان «تاریخ تحولات ارزشیابی در ایران» به نگارش دکتر زینب گلزاری و مقاله ـ«الگوی خبرگی و نقد تربیتی» به نگارش دکتر علی نوری در سایت دانشنامه بارگذاری شد.
دانشنامه
 ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. 

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه (daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد. 

http://daneshnamehicsa.ir/news//20757
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان