بارگذاری مقاله دانشنامه ای از جناب آقای دکتر صفایی موحد با عنوان انجمن نظارت و برنامه ریزی درسی از محور نهادها و نشریات به سرگروهی جناب آقای دکتر علیرضا عصاره

تاريخ:هشتم دی 1393 ساعت 00:00   |   کد : 20751   |   مشاهده: 1790
 
 مقاله دانشنامه ای با عنوان"انجمن نظارت و برنامه‌ريزي درسي"   از مجموعه مقالات محور 22 نهادها و نشریات دانشنامه ایرانی برنامه درسی به نگارش جناب آقای دکتر سعید صفایی موحد بارگذاری شد.
دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده  (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا
 از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.  

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه (daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد. 

http://daneshnamehicsa.ir/news//20751
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان