بارگذاری مقاله دانشنامه ای با عنوان «نظام آموزشی و برنامه درسی کره جنوبی» از جناب آقای دکتر صمد ایزدی

تاريخ:ششم دی 1393 ساعت 00:00   |   کد : 20749   |   مشاهده: 2312

مقاله دانشنامه ای با عنوان " نظام آموزشی و برنامه درسی کره جنوبی" از جناب آقای دکتر صمد ایزدی از مجموعه مقالات محور نظام ها به سرگروهی جناب آقای دکتر بهرام محسن پور بارگذاری شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده  (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.  

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه (daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/news//20749
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان