بارگذاری مقاله دانشنامه ای ب عنوان 10-1-20- مایکل اپل از جناب آقای دکتر حسین مؤمنی مهموئی

تاريخ:هفدهم آذر 1393 ساعت 00:00   |   کد : 20748   |   مشاهده: 1731
 
 مقاله دانشنامه ای با عنوان "10-1-20- مایکل اپل "  از جناب آقای دکتر حسین مؤمنی مهموئی از مجموعه مقالات محور مشاهیر به سرگروهی جناب آقای دکتر علی عسگری بارگذاری شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده  (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.  

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه (daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

 

http://daneshnamehicsa.ir/news//20748
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان