پيوست 18-2- الف) زيرمحور تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي در ايران از محور اصلي تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي

تاريخ:بيست و هفتم اسفند 1389 ساعت 00:00   |   کد : 158   |   مشاهده: 1889

پيوست 18-2- الف)  زيرمحور تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي در ايران از محور اصلي تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي را از اينجا دريافت نمائيد

http://daneshnamehicsa.ir/news//158
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان