پيوست 18-1- زيرمحور تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي در جهان از محور اصلي تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي

تاريخ:بيست و هفتم اسفند 1389 ساعت 00:00   |   کد : 157   |   مشاهده: 1677

پيوست 18-1-  زيرمحور تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي در جهان از محور اصلي تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي را از اينجا دريافت نمائيد

http://daneshnamehicsa.ir/news//157
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان