معرفي كتاب مايكل فولن با عنوان The NEW Meaning of Educational Change

تاريخ:شانزدهم اسفند 1389 ساعت 00:00   |   کد : 134   |   مشاهده: 2909

فايل الكترونيكي كتاب مايكل فولن با عنوان The NEW Meaning of Educational Change  در بخش مركز منابع و مدارك علمي دانشنامه، بخش منابع مرتبط با محورهاي دانشنامه، منابع مرتبط با «محور  6- اجرا» قرار داده شده است.

http://daneshnamehicsa.ir/news//134
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان