مقاله دانشنامه ای با عنوان" 7-1-21- بیانیه ها و توصیه نامه های مرتبط با آموزش توسعه پایدار" در محور 21: اسناد بین المللی بارگذاری شد.

تاريخ:بيست و هفتم دی 1397 ساعت 00:00   |   کد : 110871   |   مشاهده: 283
 
 مقاله دانشنامه ای با عنوان" 7-1-21- بیانیه ها و توصیه نامه های مرتبط با آموزش توسعه پایدار"، به نویسندگی سرکار خانم دکتر محدثه محب حسینی، در محور 21: اسناد بین المللی و به سرگروهی سرکار خانم دکتر محدثه محب حسینی در بخش انتشار الکترونیکی بارگذاری شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/news//110871
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان