مقاله دانشنامه ای با عنوان" 12-4-1-3- تمرکز و عدم تمرکز در حوزه‌هاي علميه" در محور 12: برنامه درسی سطوح تحصیلی در بخش انتشار الکترونیکی بارگذاری شد.

تاريخ:بيست و چهارم دی 1397 ساعت 00:00   |   کد : 110868   |   مشاهده: 286
 
 بارگذاری مقاله دانشنامه ای با عنوان" 12-4-1-3- تمرکز و عدم تمرکز در حوزه‌هاي علميه"  به نویسندگی سرکار خانم حلیمه علیشاعی در محور 12: برنامه درسی سطوح تحصیلی و به سرگروهی جناب آقای دکتر جواد قندیلی در بخش انتشار الکترونیکی بارگذاری شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/news//110868
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان