مقاله دانشنامه ای با عنوان" 5-3-5- الگوی تدوین برنامه درسی مدرسه محور"، در محور5: تدوین و تولید برنامه درسی در بخش انتشار الکترونیکی بارگذاری شد.

تاريخ:بيست و دوم دی 1397 ساعت 00:00   |   کد : 110852   |   مشاهده: 249
 
 مقاله دانشنامه ای با عنوان" 5-3-5- الگوی تدوین برنامه درسی مدرسه محور"، به نویسندگی خانم دکتر پروین صمدی از محور5: تدوین و تولید برنامه درسی، به سرگروهی سرکار خانم دکتر پروین صمدی در بخش انتشار الکترونیکی  بارگذاری شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/news//110852
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان