بارگذاری مقاله دانشنامه ای از محور 12: برنامه درسی سطوح تحصیلی بخش حوزه علمیه به سرگروهی جناب آقای دکتر قندیلی بارگذاری شد.

تاريخ:هفدهم خرداد 1397 ساعت 00:00   |   کد : 110812   |   مشاهده: 1089
 
 مقاله دانشنامه ای با عنوان "روش های تدریس در برنامه درسی حوزه علمیه"  نگارش جناب آقای دکتر رفسنجانی مقدم  از محور 12 : برنامه درسی سطوح تحصیلی / بخش حوزه علمیه به سرگروهی جناب آقای دکتر قندیلی در سایت دانشنامه بارگذاری شد.

 

 

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

 

http://daneshnamehicsa.ir/news//110812
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان