بارگذاری مقاله با عنوان توصیف برنامه درسی آموزش دبستانی در جهان همراه با سیر تحول و چالش ها به نگارش سرکار خانم دکتر مرضیه دهقانی

تاريخ:دهم مهر 1396 ساعت 00:00   |   کد : 100806   |   مشاهده: 1669
 
 مقاله با عنوان «توصيف برنامه درسي آموزش دبستاني در جهان همراه با سير تحول و چالش‌ها» به نگارش سرکار خانم دکتر مرضیه دهقانی از محور سطوح تحصیلی (زیر محور پیش دبستان، دبستان و متوسطه بارگذاری شد.

 دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه(daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد. 

http://daneshnamehicsa.ir/news//100806
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان