بارگذاری مقاله دانشنامه ای از مشاهیر برنامه درسی: هنری ژیرو ؛ به نگارش جناب آقای دکتر سیروس منصوری

تاريخ:پنجم شهريور 1396 ساعت 00:00   |   کد : 100805   |   مشاهده: 1786
 
   مقاله دانشنامه ای با عنوان «20-1-13: هنری ژیرو» به نگارش جناب آقای دکتر سیروس منصوری  از محور مشاهیر برنامه درسی به سرگروهی جناب آقای دکتر علی عسگری در سایت دانشنامه بارگذاری شد.

 دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در  (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

 

 

 

http://daneshnamehicsa.ir/news//100805
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان