بارگذاری مقاله دانشنامه ای از محور 12 (زیر محور پیش دبستان، دبستان و متوسطه به سرگروهی سرکار خانم دکتر دهقانی)

تاريخ:بيست و يکم مرداد 1396 ساعت 00:00   |   کد : 100804   |   مشاهده: 1992
 

 مقاله با عنوان: 12-1-1-3- توصيف برنامه درسي آموزش پيش‌دبستاني در جهان همراه با سير تحول و چالش­ها  به نگارش جناب آقای فریبرز محمدی فارسانی از محور سطوح تحصیلی (زیر محور پیش دبستان، دبستان و متوسطه به سرگروهی سرکار خانم دکتر دهقانی) بارگذاری شد.

 دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه(daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد. 

 

http://daneshnamehicsa.ir/news//100804
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان