بارگذاری مقاله دانشنامه ای از محور 12 : سطوح تحصیلی (زیر محور پیش دبستان، دبستان و متوسطه)

تاريخ:بيست و چهارم تير 1396 ساعت 00:00   |   کد : 100802   |   مشاهده: 1676
 
 با نام خدا

مقاله با عنوان: 12-2-2-2-2- توصیف برنامه درسی شاخه فنی و حرفه­ ای در ایران همراه با سیر تحول و چالش ­ها به نگارش سرکار خانم مریم بنی عامریان از محور سطوح تحصیلی (زیر محور پیش دبستان، دبستان و متوسطه به سرگروهی سرکار خانم دکتر دهقانی) بارگذاری شد.

 دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه(daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد. 

 

http://daneshnamehicsa.ir/news//100802
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان