مدیر علمی و اجرایی دانشنامه ایرانی برتامه درسی از طرف انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تعیین شد.
 
 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : بيستم و يکم آذر 1397 ساعت 16:11 تعداد بازدید:1160


CMS by:NOICT