ابلاغ نگارش مدخل" ٣-٤- اسناد بالا دستی موثر بر سیاستگذاری برنامه درسی کشور" از محور ٣: سیاستگذاری و تصمیم گیری برای دکتر رحمت اله خسروی صادر شد( 15/اردیبهشت/1400).

تاريخ:پانزدهم ارديبهشت 1400 ساعت 11:23   |   کد : 201023   |   مشاهده: 2082

https://daneshnamehicsa.ir/News/1/201023
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان