ابلاغ نگارش مدخل" ٢١- ١-١٣- بیانیه ها و توصیه نامه های بین المللی مرتبط با آموزش ریاضی" از محور 21: اسناد بین المللی برای دکتر ابوالفضل رفیع پور صادر شد(28/فروردین/1400).

تاريخ:بيست و نهم فروردين 1400 ساعت 11:18   |   کد : 191016   |   مشاهده: 2372

https://daneshnamehicsa.ir/News/1/191016
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان