ابلاغ نگارش مدخل " 07-5-1- ارزیابی کتاب درسی" از محور 7 : ارزشیابی برای دکتر حسین مومنی مهموئی صادر شد(19/بهمن/1399).

تاريخ:نوزدهم بهمن 1399 ساعت 13:23   |   کد : 171001   |   مشاهده: 2020

https://daneshnamehicsa.ir/News/1/171001
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان