ابلاغ نگارش دو مدخل: " 14-1-1-4- برنامه درسی انفرادی و 14-1-2-2- برنامه درسی دانش آموزان کم توان ذهنی" از محور 14: برنامه درسی گروه های خاص برای دکتر صدیقه کاظمی صادر شد( 4 /بهمن/1399).

تاريخ:چهارم بهمن 1399 ساعت 12:12   |   کد : 170996   |   مشاهده: 2572

https://daneshnamehicsa.ir/News/1/170996
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان