ابلاغ نگارش دو مدخل" 15-2-3- رویکردهای برنامه درسی تربیت معلم اروپای مرکزی و 15-2-4- رویکردهای برنامه درسی تربیت معلم اروپای شرقی" برای دکتر مرتضی بازدار قمچی قیه صادر شد( 24 دی 1399).

تاريخ:بيست و چهارم دی 1399 ساعت 14:57   |   کد : 160996   |   مشاهده: 1911

https://daneshnamehicsa.ir/News/1/160996
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان