ضوابط ناظر بر فرايند توليد محتوا

ضوابط ناظر به فرايند توليد محتواي دانشنامه ايراني  برنامه درسي

 

1)      ويژگي­هاي نويسندگان مدخل­ها

نويسندگان به تناسب تقاضاي تخصصي مدخل با توجه به اولويت‌هاي زير، توسط شوراي علمي دانشنامه انتخاب مي‌شوند:

اولويت نخست: استادان رشته برنامه درسي (با مدرک دکتراي تخصصي در رشته برنامه درسي) با سابقه پژوهشي و نگارشي در زمينه تخصصي مدخل

اولويت دوم: اعضاء هيئت علمي رشته‌هاي تعليم و تربيت و داراي هم پوشاني با برنامه درسي (با مدرک دکتراي تخصصي) با سابقه پژوهشي و نگارشي در زمينه تخصصي مدخل

اولويت سوم: محققان برنامه درسي (بدون مدرک دکتري) با سابقه مفيد پژوهشي و نگارشي در زمينه تخصصي مدخل

اولويت چهارم: محققان برنامه درسي (با مدرک دکتري) در رشته­هاي تخصصي ديگر، با سابقه پژوهشي و نگارشي در زمينه تخصصي مدخل
 

اولویت پنجم: دانشجویان دکتری که امتحان جامع خود را گذرانده اند، با سابقه پژوهشی مرتبط و حداقل دو مقاله علمی و پژوهشی. (سرگروه ها تنها ده درصد از مدخل های محور خود را می توانند به این دانشجویان اختصاص دهند). 

 

2)     ويژگي قالب و حجم محتواي مقالات

فونت متن مقاله، نازنين يا لوتوس باشد.

اندازه حروف فارسي، 14 و انگليسي، 12 باشد.

فاصله خطوط، 1 باشد.

تعداد کلمه براي چكيده مقاله، 200-150

تعداد کلمه براي مدخل کوتاه، 1500-1200     

تعداد کلمه براي مدخل بلند، 2500-2000  

3)    چگونگي انتخاب نويسندگان و سفارش مقاله

نامزدهاي نگارش مدخل با بهره‌گيري از سازوكارهايي مانند فراخوان توسط دبيرخانه دانشنامه شناسايي و به شوراي علمي معرفي مي‌شوند. 

مهلت نگارش مقاله حداکثر 3 ماه از تاريخ ابلاغ نگارش مي‌باشد.(سه هفته براي چكيده، يك هفته براي داوري چكيده و دو ماه براي اصل مقاله)

به هر نويسنده حداکثر سفارش نگارش 10 مقاله­ تأليفي و 5 مقاله ترجمه اعم از کوتاه يا بلند داده مي­شود.

مقاله هر مدخل، توسط يک نويسنده نوشته مي­شود.

سقف سفارش نگارش مقاله به صورت همزمان به يك نويسنده 5 مقاله تعيين شده است.

 

4)    چگونگي انتخاب داورها و داوري مقاله

داورها توسط شوراي علمي تعيين مي­شوند.

هر داور مي­تواند حداکثر تا 50 مقاله را داوري کند.

 

5)     شرايط داوري

الف)داوري چكيده مقاله

  داوري چكيده مقاله توسط سرگروه محور مربوطه انجام مي پذيرد. 

نتيجه داوري چكيده مقالات حداکثر ظرف 1 هفته از زمان تحويل، به نويسنده منعکس خواهد شد.

                                                           

ب) داوري اصل مقاله:

   داوري مقاله توسط 2 داور متخصص با انتخاب شوراي علمي انجام مي پذيرد(داور اول، سرگروه مربوطه است). در صورت نياز، مقاله براي داور سوم ارسال خواهد شد

      داوري بر اساس ملاک­هاي ارزشيابي خواهد بود که به تأييد شوراي علمي رسيده است.

نتيجه داوري مقالات حداکثر ظرف 1 ماه از زمان تحويل مقاله به نويسنده منعکس خواهد شد.

مهلت اصلاح مقاله توسط نويسنده حداکثر 15 روز خواهد بود.

در صورتي که پس از 2 نوبت درخواست اصلاح مقاله، مقاله به تأييد نرسد، شوراي علمي درباره ادامه يا توقف کار، تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد کرد.

 

6)    شرايط پرداخت حق ­الزحمه

· حق­الزحمه نگارش مقاله متناسب با رتبه و رشته علمي و با توجه به کيفيت و نوع مقاله به شرح زير است:

استاد:  200 هزار تومان (مدخل بلند)- 150 هزار تومان (مدخل کوتاه)

دانشيار:  175 هزار تومان (مدخل بلند)- 125 هزار تومان (مدخل کوتاه)

استاديار:  150 هزار تومان (مدخل بلند)- 100 هزار تومان (مدخل کوتاه)

محققان برنامه درسي:  125 هزار تومان (مدخل بلند)- 75 هزار تومان (مدخل کوتاه)

· حق­الزحمه ترجمه 20% کمتر از حق­الزحمه نگارش است.

· حق‌الزحمه داوري برمبناي رتبه علمي داور بين 20 تا 30 هزار تومان است.

· در صورت پذيرش مقاله بدون‌نياز به اصلاحات توسط داوران، تا 20% پاداشِ حسن‌انجام‌کار به نويسنده تعلق مي‌گيرد.

· جريمه ديرکرد در انجام تعهدات توسط نويسندگان به يکي از تصميمات زير منجر خواهد شد:

- کسر از مبلغ حق الزحمه:

يک هفته تا سه هفته: 10%

سه تا شش هفته: 20%

شش تا هشت هفته: 40%

· در صورت تاخير 2 ماه و بيشتر، ابلاغ به صورت يک طرفه لغو مي­شود.

 

7)    نحوه برقراري ارتباط

ارتباط با نويسندگان فقط از طريق سايت دانشنامه انجام مي­شود.

ارتباط با داورها فقط از طريق سايت دانشنامه انجام مي­شود.