تاریخ درج خبر: هشتم بهمن 1389 ساعت 22:33 تعداد بازدیدکنندگان: 3194
 
پيشنهاد مدخل جديد
 
دبيرخانه دانشنامه ايراني برنامه درسي مشتاقانه از پيشنهاد مدخل جديد براي كليه محورهاي دانشنامه استقبال مي كند.لطفاً پيشنهادات خود را در بخش نظرات نوشته و ارسال نمائيد. نظرات در شوراي علمي دانشنامه بررسي و نتيجه آن به شما منعكس خواهد شد.
شايان ذكر اينكه طرح و بررسي مدخل پيشنهادي در شوراي علمي دانشنامه منوط به رعايت شرايط زير مي باشد:
1- تعيين محور (زير محور)مدخل پيشنهادي
2- ارائه رزومه مرتبط پيشنهد دهنده در باره مدخل پيشنهادي
3-ارائه توضيح حدود صد كلمه در ارتباط با مدخل پيشنهادي و ضرورت وجودي آن


شايان ذكر اينكه نتيجه بررسي مدخل پيشنهادي در همين بخش از سايت قرار داده خواهد شد.