تاریخ درج خبر: نهم فروردين 1396 ساعت 20:50 تعداد بازدیدکنندگان: 1602
 
بارگذاری مقاله دانشنامه از محور 12 (برنامه درسی حوزه علمیه) با عنوان تخصص گرایی به نگارش جناب آقای دکتر رفسنجانی مقدم
 

مقاله دانشنامه ای با عنوان " تخصص گرایی در حوزه علمیه" به نگارش جناب آقای دکتر رفسنجانی مقدم  از محور 12 : برنامه درسی سطوح تحصیلی / بخش حوزه علمیه به سرگروهی جناب آقای دکتر قندیلی در سایت دانشنامه بارگذاری شد.

 

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.